Mariantonietta Bagliato

Mariantonietta Bagliato. Born 1985. Bari - Italy

www.mariantoniettabagliato.com


Objetí - Mariantonietta Bagliato a cura di Šárka Ziková

EXHIBITION
25.5. - 5.6. 2011
Vernisáž
25.5. v 17.30
Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6 147 00 Praha 4 - Czech Republic
www.divadlodobeska.cz
dobeska@divadlodobeska.cz
http://mariantoniettabagliato.blogspot.com


Mariantonietta Bagliato se narodila v roce 1985. V roce 2010 ukončila magisterské studium na Akademii vytvarných umění v Bari (provincie Apulie, jižní Itálie).
Její umělecká tvorba je ovlivněna představivostí a fantazií, které mají kořeny v loutkářství. Vskutku již také mnoho let spolupracuje s loutkovým divadlem vytvořeným její matkou - Ivanou Bubnovou, která je původem rodilou Pražačkou.
V oblasti výtvarného umění se její tvorba obrací ke kombinaci různých uměleckých oborů, experimentuje v různých uměleckých sektorech, včetně Performance Art, instalace, ilustrace a Public Art. Ve všech těchto oblastech se její snaha zaměřila na utkvělé téma “tekuté identity”, ve kterém “já” se stává roztříštěným proudem vědomí, subjektem, jehož neustálou proměnu není možné zastavit.
Ve své umělecké práci často používá jako materiál mnoho druhů pestrobarevných látek, jako vizuální kód k zastavení toku přítomnosti. Látka se tak stane vypravěčem každodenního života a podvědomě evokuje vzpomínky na vůně, zvuky a atmosféru, v níž každý může rozpoznat části sama sebe.
Mariantonietta Bagliato má nyní první příležitost vystavovat v Praze. Výstava, se kterou se představí v Divadle Dobeška vychází z myšlenky velmi intimní a soukromé: vztah k mateřské rodině v Praze. Umělkyně se narodila v Itálii, italskému otci a české matce. Celé její dospívání bylo poznamenané cestou, která spojuje italské Bari s Prahou.
Z tohoto pojetí vyplývá “Objetí” - představa obejmutí, jako symbolu mateřského pouta i jako symbolu citového pouta, jenž pro ní znamená celá česká země. Objetí při příjezdu, kontakt s příbuznými, se kterými se sešla po dlouhé době i konečné objetí, konečné sbohem se smutkem dlouhé vzdálenosti.
Objímat publikum bude i zvukový záznam hlasu umělkyně, která zpívá českou lidovou píseň pro děti “Kočka leze dírou” a vzápětí italskou lidovou píseň “Fra Martino” - přímý odkaz na období dětství, které prožila na hranici dvou kultur.Il Teatro Dobeška di Praga, teatro storico della cultura underground della città già durante il periodo del regime, ospiterà la mostra personale dell’artista, nell’arco di una fitta programmazione di esposizioni di vari artisti parallela alla programmazione teatrale.
Il progetto espositivo nasce da un’idea intima e privata: il legame con la famiglia materna di Praga. L’artista nasce in Italia dal padre italiano e la madre ceca. Tutta la sua adolescenza è stata segnata dal viaggio che lega il sud Italia, Bari, con la città di Praga. Da questo nasce Objetì, “Abbracci” : l’abbraccio dell’arrivo, il contatto con i familiari lontani ritrovati dopo un lungo periodo e l’abbraccio finale, l’arrivederci che segna con nostalgia un lungo distacco.
L’installazione contiene una registrazione audio della voce dell’artista che canta la famosa filastrocca ceca per i bambini “Kočka leze dírou” e una italiana “Fra Martino” - un diretto richiamo al periodo dell’infanzia vissuto al confine profondo tra le due culture.